نوامبر 22, 2019

نمونه درس بسته تلفظ

در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که افراد سالهای زیادی را صرف‌یادگیری زبان انگلیسی می‌کنند و به لحاظ گرامری و دایره لغات از سطح قابل قبولی […]
نوامبر 22, 2019

نمونه درس بسته گرامر

در بسیاری از موارد دلیل اصلی عدم موفقیت زبان آموزان در کلاسهای آموزشی عدم تسلط به قواعد می‌باشد که در اکثر موارد باعث ناامیدی و زده […]